Lokalne strategie bezpieczeństwa

Program "Bezpieczne Wspólnoty"

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, władze samorządowe w marcu  2006r. podpisały Porozumienie z Wojewodą Śląskim, w sprawie wdrażania na terenie gminy Tarnowskie Góry programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) “Bezpieczne Wspólnoty”.

Program zakłada realizowanie następujących, szeroko rozumianych zadań:

  1. bezpieczeństwo na drogach,
  2. edukacja, sport, czas wolny oraz patologie społeczne, profilaktyka i pomoc psychologiczna,
  3. wypadki w domu,
  4. wypadki w pracy,
  5. opieka społeczna i bezrobocie,
  6. organizacje społeczne, wyznaniowe i wolontariat.

Realizacja powyższych zadań odbywać się będzie, w oparciu o wieloletni program, w grupach roboczych, wchodzących w skład powołanego przez Burmistrza Miasta Zespołu. Rolę liderów w grupach, pełnią osoby profesjonalnie przygotowane do zapobiegania różnego rodzaju zdarzeniom, wypadkom, czy też  profesjonalnego wsparcia osób, w sytuacjach dla nich szczególnie trudnych. Liderem Zespołu został Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych. Zadania realizowane przez Zespół w ramach Programu, mogą zostać poszerzone o dalsze inicjatywy społeczne. Włączenie gminy w sieć “Bezpiecznych Wspólnot” Światowej Organizacji Zdrowia, nastąpi do końca 2007r.

Aby dowiedzieć się więcej >>>kliknij  tutaj<<<