Lokalne strategie bezpieczeństwa

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 2011-2013

1) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Tarnogórskim powoływana jest, zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, na okres 3 lat.
2) Pierwsza Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Tarnogórskim była powołana Zarządzeniem nr 30/2001 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31.12.2001 roku.
3) Obecnie (kadencja od 01.01.2011 r. – 31.12.2013 r) działająca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana Zarządzeniem nr 7/2011 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04.02.2011 r.