Nie reagujesz - akceptujesz !

Dzielnicowy na spotkaniu z seniorami

Dzielnicowy aspirant sztabowy Sławomir Radwan z dzielnicy Bobrowniki Śląskie spotkał się z mieszkańcami dzielnicy przynależącymi do "Koła Seniora". Policjant przeprowadził prelekcję na temat bezpieczeństwa osób starszych, ostrzegając przed oszustami działającymi metodami "na wnuczka" oraz wszelkimi nowymi formami związanymi z ewaluacją tej formy oszustw.

Podczas spotkania dzielnicowy przedstawił słuchaczom jak należy zachować się w przypadku otrzymania telefonu od oszustów stosujących metodę „na wnuczka”, a także że policjanci nigdy, i w żadnym wypadku nie pobierają pieniędzy za załatwienie sprawy związanej z przestępstwem lub następstwem wypadku. Podczas spotkania aspirant Radwan mówił także, jak należy się zachować podczas zakupów na targowisku, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Policjant mówił także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i obowiązkach pieszych. Na koniec funkcjonariusz przekazał słuchaczom numery telefonów oraz informacje na temat sposobu i możliwości kontaktowania się z dzielnicowym.