Nie reagujesz - akceptujesz !

Założenia kampani społecznej "Nie reagujesz - akceptujesz"

W 2011 roku Śląska Policja rozpoczęła kampanię społeczną pod nazwą "Nie reagujesz - akceptujesz". Jej zamiarem jest uwrażliwienie społeczeństwa na reagowanie w przypadku zauważenia lub w jakikolwiek inny sposób uzyskania informacji o przestępstwie. Oto jej główne założenia.

Prowadzone od lat badania opinii publicznej wskazują, że społeczeństwo zauważa często pojawiające się w otoczeniu objawy kryminogenne. Popełniane okazjonalnie przez młodocianych przestępstwa wandalizmu, pobicia lub znieważenia, jak i dokonywane przez "zawodowych" przestępców włamania, napady lub wymuszenia powodują wzrost poczucia zagrożenia zarówno grup społecznych, jak również indywidualnie obywateli. Policja wykonując swoje podstawowe zadania w zakresie wykrywania sprawców przestępstw potrzebuje korzystać z pomocy osób postronnych, w szczególności bezpośrednich świadków zdarzenia. Powiadomienie stróżów prawa o zdarzeniu, które właśnie nastąpiło umożliwia natychmiastową reakcję Policji na zaistniałe przestępstwa.

Od 20 września 2011 roku śląska policja ruszyła z kampanią społeczną "Nie reagujesz - akceptujesz", której celem jest:

  • wdrożenie i wzmacnianie kompetentnego i rzetelnego procesu przyjmowania zgłoszeń o przestępstwie od osób zawiadamiających
  • poprawa jakości procesu komunikacji na lini policjant - obywatel
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, samorządowymi, organizacjami w zakresie uwrazliwiania na potrzebę informowania Policji o zdarzeniach kryminogennych. 

 

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...