Ogłoszenia

Informacja dla zainteresowanych służbą w Policji

W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w Policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych, w tarnogórskiej komendzie od 6 grudnia br. w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00 dyżur pełnić będą pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W tarnogórskiej komendzie, w każdy pierwszy i trzeci czwartek do godziny 18:00 będą pełnione dyżury przez pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia. Wszystko po to, aby umożliwić zainteresowanym służbą w Policji, uzyskanie niezbędnych informacji oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych.

Więcej na temat rekrutacji można znaleźć tutaj.