Wiadomości

Stop! Cyberprzemocy - spotkanie z klasami policyjnymi

Data publikacji 29.09.2017

Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy-dzieci i dorośli. Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje.

W murach Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach gościli tarnogórscy stróże prawa. Spotkali się z uczniami klas policyjnych. Tematem przewodnim zorganizowanych przez policjantów warsztatów była cyberprzemoc. Podczas spotkania objaśniono między innymi co należy zrobić, w przypadku gdy zostanie się ofiarą tego typu przemocy. Młodzi ludzie często mają złudne przekonanie, iż nowe technologie zapewniają im pełną anonimowość. To czy na pewno, i jakie są konsekwencje naruszania norm i zasad wyjaśnił mł. asp. Damian Ciecierski oraz sierż. szt. Magdalena Kilanowska.

Podstawowymi formami cyberprzemocy jest nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Dzieci zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania podejmowane online, a ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na sam z problemem często nie potrafią sobie z nim poradzić. Dlatego bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci.

Podczas spotkania postawiono na aktywizacje uczniów i ich czynny udział w zajęciach. Przedstawiono w formie warsztatów kilka historii, które miały pokazać młodzieży, z jakimi odczuciami musi zmierzyć się ofiara cyberprzemocy. Chodziło o to, aby uzmysłowić im, że złość, wstyd, poniżenie, ból i samotność, które odczuwa ofiara, mogą spowodować u niej odseparowanie od rówieśników i rodziny, a w skrajnych przypadkach nawet depresję. Policjanci przedstawili sytuacje, w jakich dochodzi do tego typu zachowań i omówili sposoby radzenia sobie z nimi.

Spotkanie z młodzieżą było jednym z wielu spotkań prowadzonych przez tutejszą policję o tematyce cyberprzemocy. Jego celem było m.in podniesienie świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Podobne spotkania mają też zapobiegać w przyszłości popełnianiu tego typu przestępstw przez młodzież.

Pamiętajmy! Kompromitujące i poniżające treści umieszczone w sieci są dostępne dla wielu osób w bardzo krótkim czasie, a wpisy pomimo, że zostaną usunięte, to ich kopie i tak pozostają do odtworzenia.