Wiadomości

Policjanci wzięli udział w działaniach Joint Action Day

Data publikacji 16.05.2018

Od 14 do 15 maja 2017 r. tarnogórscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej uczestniczyli w działaniach Joint Action Day, mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi, w tym także dziećmi, wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Działania były koordynowane przez Europol.

W ramach działań, policjanci i strażnicy graniczni na terenie powiatu tarnogórskiego skontrolowali miejsca, w których – jak wynikało z rozpoznania – są zatrudnieni obcokrajowcy. Rozpoznaniem miejsc przeznaczonych do kontroli zajmowali się specjalnie przeszkoleni koordynatorzy, którzy wytypowali m.in. zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne i ogrodnicze.

Działania podjęte i koordynowane przez przeszkolonych w zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi funkcjonariuszy wykazały, iż sytuacja pracowników-cudzoziemców na terenie powiatu tarnogórskiego jest zadowalająca. Warunki stwarzane przez tarnogórskich pracodawców są na dobrym poziomie. Podczas działań nie ujawniono ofiar lub potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

Policjanci, podczas organizowanych spotkań starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych przestępstw na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Ofiarami tego przestępstwa padają nie tylko osoby dorosłe ale też dzieci. Wszystkie działania wymierzone w proceder handlu ludźmi mają długofalowe oddziaływanie. Między innymi przeprowadzone czynności kontrolne w znacznym stopniu wpływają na świadomość potencjalnych ofiar co do przysługujących im praw i możliwości pomocy.