Wiadomości

Ładunek wybuchowy w szpitalu. Policjanci ewakuowali pacjentów

Data publikacji 12.06.2018

Zgłoszenie o podłożonym ładunku wybuchowym w szpitalu i ewakuacja pacjentów to założenia ćwiczeń, w których uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach wspólnie ze strażakami oraz służbą medyczną. Wspólne działania to okazja do przećwiczenia procedur w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz omówienia ich przebiegu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Tarnogórscy policjanci współdziałali ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz służbą medyczną Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach w ramach wspólnych ćwiczeń. Wspólne ćwiczenia rozpoczęły się od wykładu dotyczącego procedur, zasad oraz warunków ewakuacji. Prelegentami byli przedstawiciele szpitala, policji oraz straży pożarnej. Po części teoretycznej rozpoczęto ćwiczenia praktyczne. Scenariusz wspólnych działań zakładał ewakuację pacjentów szpitala w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego i pożaru. Zadania jakie mieli do wykonania policjanci, to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas prowadzonej akcji, współpraca z podmiotami biorącymi udział w ewakuacji, a także podejmowanie działań ratowniczych. Na miejscu był również policyjny pirotechnik z psem służbowym wyspecjalizowanym do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

Celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności kierownictwa jednostki w zakresie wymiany informacji z organami nadrzędnymi oraz współdziałanie i koordynacja działań wszystkich służb w przypadku wystąpienia podobnych sytuacji. Również sprawdzenie czasu potrzebnego na opuszczenie budynku szpitala przez wszystkie osoby w nim przebywające.

Po zakończonych działaniach przedstawiciele służb omówili procedury stosowane podczas takiej sytuacji, a także wymienili spostrzeżenia w związku z problemami jakie mogą powstać na wypadek realnego zagrożenia.

Ładowanie odtwarzacza...