Wiadomości

Złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą

Data publikacji 24.07.2018

W dniu Święta Policji, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach oraz Naczelnik Wydziału Prewencji złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod pamiątkową tablicą. Upamiętnia ona policjantów województwa śląskiego pochodzących z ziemi tarnogórskiej, którzy zostali uwięzieni w Ostaszkowie, bestialsko zamordowani wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Twerze i pochowani na cmentarzu w Miednoje.

W dniu Święta Policji, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach p.o. mł. insp. Krzysztof Hajda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko pod pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę frontową budynku tarnogórskiej komendy, złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz. Upamiętnia ona policjantów województwa śląskiego pochodzących z ziemi tarnogórskiej, bestialsko zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Twerze i pochowanych na cmentarzu w Miednoje. Pomysłodawcami wmurowania pamiątkowej tablicy była Rodzina Katyńska oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji.