Wiadomości

Dbamy o bezpieczeństwo - wspólne szkolenie służb

Data publikacji 27.07.2018

Wczoraj w tarnogórskiej komendzie odbyło się szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie. W seminarium wzięli udział dzielnicowi, członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz pracownicy socjalni. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o roli policjanta w realizacji procedury „Niebieskie Karty” i współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Spotkanie w ramach szkolenia przyczyniło się do poszerzenia wiedzy zawodowej wśród policjantów i zacieśnienia współpracy między instytucjami.

Policja przez wiele lat podejmowała działania zmierzające do zmiany świadomości społecznej w zakresie występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Stosowanie przemocy w rodzinie może stanowić samoistne przestępstwo. Do zjawiska tego należy jednak podchodzić szerzej – usuwając nie tylko jego przyczyny, ale niwelując również skutki. Zjawiska nie należy utożsamiać wyłącznie ze stosowaniem przemocy fizycznej, ale również psychicznej, ekonomicznej etc. Policja przez wiele lat inspirowała szereg instytucji do współdziałania w celu kompleksowego rozwiązywania problemów. Obecnie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie doczekało się systemowych rozwiązań ustawowych, w których Policja odgrywa istotne ogniwo. Procedury te przejęły od Policji nazwę – „niebieskie karty”.

W otwarciu szkolenia uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko, a całość spotkania poprowadzili koordynator procedury „niebieskie karty” asp. szt Adam Cichowski oraz Pani Ewelina Janik – Holewa Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowskich Górach. W intensywnym szkoleniu uczestniczyli dzielnicowi z Tarnowskich Gór, podległych komisariatów, członek zespołu interdyscyplinarnego, który koordynuje w komendzie powiatowej policji problematykę dotyczącą działań pomocowych związanych z występowaniem przemocy w rodzinie oraz pracownicy socjalni. Wśród tematyki poruszanej podczas szkolenia znalazła się praca ze sprawcami i osobami doznającymi przemocy, zasady tworzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie w ramach procedury NK, czy też zastosowanie art. 207 kodeksu karnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Spotkanie w ramach szkolenia przyczyniło się do poszerzenia wiedzy zawodowej wśród policjantów i zacieśnienia współpracy między instytucjami.

Pamiętaj!

Aby skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii. Mundurowi z troską podchodzą do Państwa problemów. W tych działaniach korzystamy z procedury „niebieskie karty”, a w przypadku gdy potwierdzimy, że przemoc ta jest zjawiskiem powtarzającym się, wówczas prowadzimy postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się nad rodziną. Co ważne, każda wiadomość o przemocy przekazana mundurowym zostanie dokładnie sprawdzona i zweryfikowana. Mowa tu o sytuacjach, w których sąsiad, znajomy czy osoba bliska zasygnalizuje, że komuś dzieje się krzywda. W przypadku znęcania i przemocy domowej nie ma znaczenia, czy ofiara i sprawca pozostają spokrewnieni. W świetle uregulowań kodeksowych osobą najbliższą jest nie tylko członek rodziny, ale także np. konkubina/konkubent. A co dzieje się w przypadku, gdy potwierdzi się fakt znęcania nad bliskimi? Jak widać sprawcy nie pozostają bezkarni. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. Oprawcy mogą trafić za kratki nawet na 5 lat. Prokurator oprócz przedstawienia zarzutów może orzec odpowiednie środki karne.