MEDIACJE W TARNOGÓRSKIEJ KOMENDZIE - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Wiadomości

MEDIACJE W TARNOGÓRSKIEJ KOMENDZIE

Data publikacji 19.10.2018

Przez cały tydzień trwała ogólnopolska inicjatywa mająca na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych były udzielane bezpłatne porady mediatorów. O tym kiedy skierować strony na drogę postępowania mediacyjnego i o tym, że warto dojść do porozumienia zanim sprawa trafi na wokandę, informował pełniący dyżur mediacyjny w tarnogórskiej komendzie - mediator Piotr Lisek.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Tarnogórscy policjanci, aktywnie włączyli się w działania promujące mediację, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów. Mundurowi uczestniczyli w spotkaniach, prelekcjach o tematyce mediacyjnej. Informowali, że w postępowaniu mediacyjnym strony same decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu, a zadaniem mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi. Pozostaje on neutralny w stosunku do przedmiotu sporu, nie sugeruje rozwiązań, nie ocenia, nie staje po żadnej ze stron. Mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do wzajemnej wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia, wzbudza w nich poczucie odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i zwiększa jego skuteczność.

18 października w tarnogórskiej komendzie dyżur pełnił mediator Piotr Lisek. W czasie wczorajszego spotkania mediator informował, m.in. kiedy i w jakich warunkach można skierować strony na drogę postępowania mediacyjnego i o tym, że warto dojść do porozumienia, zanim sprawa trafi na wokandę.