Wiadomości

Ślubowanie klas mundurowych o profilu policyjnym

Data publikacji 27.11.2018

W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste ślubowanie klas mundurowych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele policji i wojska. Tarnogórską komendę reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko. Po uroczystej akademii, naczelnik podziękował za pomoc i współpracę w działaniach profilaktycznych oraz złożył kwiaty pod pamiątkowym popiersiem patrona szkoły - Jana Pawła II.

W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, odbyło się ślubowanie klas mundurowych. Uroczysty apel prowadziła dyrektor szkoły Małgorzata Grzesiakowska. Na galę zaproszeni zostali przedstawiciele policji i wojska. Tarnogórska komendę policji reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Rafał Biczysko.

Po ślubowaniu uczniów klas mundurowych, naczelnik podziękował uczniom z klas o profilu policyjnym za czynny udział w kampaniach społecznych. Zachęcał młodych ludzi, aby po ukończonej szkole, wstąpili w policyjne szeregi. Zaznaczył przy tym, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa, wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji, a przy jej pełnieniu ważna jest chęć niesienia pomocy i empatia. Co więcej, daje ogromną satysfakcją i możliwości rozwoju zawodowego.

Na zakończenie uroczystości, wszyscy mieli okazję obejrzeć przygotowaną przez uczniów część artystyczną spotkania. Następnie zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pamiątkowym popiersiem patrona szkoły - papieża Jana Pawła II.