Wiadomości

O cyberprzestęczopści z rodzicami uczniów "Sempy"

Data publikacji 29.11.2018

Policjanci, zajęcia profilaktyczne z młodzieżą prowadzą regularnie na terenie całego powiatu. Tym razem słuchaczami byli rodzice i nauczyciele. Mundurowi rozmawiali o cyberprzestępczości.

Wczoraj w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie z rodzicami. Prelekcja odbyła się na zaproszenie dyrektor szkoły mgr Barbary Gierak-Pawlak. Tematem pogadanki była cyberprzestępczość, cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo młodzieży w cybeprzestrzeni. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na to, że każdy ma prawo wykorzystać internet do własnego rozwoju czy zabawy, jednak ponosi także odpowiedzialność za swoje działania. Młodzi ludzie często mają złudne przekonanie, iż nowe technologie zapewniają im pełną anonimowość. To czy na pewno, i jakie są konsekwencje naruszania norm i zasad wyjaśnił kom. Rafał Biczysko. Wspomniano zasady bezpiecznego poruszania się w internecie oraz przytoczono wiele przykładów potencjalnie niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w internecie.

Przypomnijmy. Podstawowymi formami cyberprzemocy jest nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Dzieci zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania podejmowane online, a ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na sam z problemem często nie potrafią sobie z nim poradzić. Dlatego bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci.