Wiadomości

Policjanci uczestniczyli w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa podczas imprez i zgromadzeń publicznych

Data publikacji 03.09.2019

Celem zorganizowanej konferencji było zwiększenie świadomości oraz wykreowanie właściwych postaw organizatorów imprez i zgromadzeń, a także organów administracji samorządowej wydających zezwolenia oraz nadzorujących wydarzenia o charakterze masowym. Uczestników spotkania przywitali Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztof Hajda oraz Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.

Konferencja odbyła się w sali sesyjnej starostwa powiatowego, a jej inicjatorami byli radni Rady Powiatu Tarnogórskiego z Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Paweł Mrachacz i Kazimierz Gwóźdź. Jej celem było zwiększenie świadomości oraz wykreowanie właściwych postaw organizatorów imprez i zgromadzeń, a także organów administracji samorządowej wydających zezwolenia oraz nadzorujących wydarzenia o charakterze masowym.

Uczestnicy dowiedzieli się o podstawach prawnych i podstawowych obowiązkach organizatorów imprez i zgromadzeń publicznych, wymaganiach dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasadach bezpieczeństwa przy organizacji meczu piłki nożnej. Wszystkie te informacje przekazali prelegenci: Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Piotr Skolik, mł. asp. Norbert Ucieklak z Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - Wojciech Żmudziński oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach - asp. szt. Daniel Napiórkowski.

Podczas spotkania nie zabrakło również Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztofa Hajdy oraz władz samorządowych powiatu tj. Starosty Tarnogórskiego Krystyny Kosmali, Wicestarosty Sebastiana Nowaka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Cichosza.

 • na fotografii widać przemawiającego Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztofa Hajdę oraz siedzących na krzesłach policjantów, przedstawicieli władz samorządowych i radnych powiatu
 • na fotografii widać przemawiającego Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Piotra Skolika oraz siedzących na krzesłach policjantów i uczestników spotkania.
 • Na fotografii widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach insp. Krzysztofa Hajdę, władze samorządowe powiatu tj. Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala, Wicestarosta Sebastian Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Piotr Skolik, mł.asp. Norbert Ucieklak z Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach -  asp. szt. Daniel Napiórkowski.
 • Na fotografii widać przemawiającego mł. asp. Norberta Ucieklaka
 • Na fotografii widać m.in. Starostę Tarnogórskiego Krystynę Kosmalę oraz uczestników spotkania
 • Na fotografii widać przemawiającego Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Piotra Skolika oraz siedzących na krzesłach policjantów i uczestników spotkania.