Nowy radiowóz dla policjantów z Tworoga - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Wiadomości

Nowy radiowóz dla policjantów z Tworoga

Data publikacji 21.11.2019

Policjanci z Komisariatu Policji w Tworogu otrzymali nowy radiowóz. Oznakowana kia sportage została zakupiona ze środków przekazanych przez gminy, nadleśnictwa oraz z budżetu Komendy Głównej Policji. Podczas uroczystości przekazania nowego sprzętu, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach, kluczyki do auta odebrał z rąk Wójta Gminy Tworóg.

Dzisiaj w Komisariacie Policji w Tworogu odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu. Policjanci z Tworoga dostali nowy oznakowany radiowóz marki Kia Sportage. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, odebrał kluczyki do auta z rąk Wójta Gminy Tworóg. Samochód został zakupiony ze środków przekazanych przez Urząd Gminy w Tworogu, Urząd Gminy w Krupskim Młynie, Nadleśnictwa: Zawadzkie, Brynek, Lubliniec, Koszęcin, Świerklaniec oraz z budżetu Komendy Głównej Policji. W uroczystości wzięli również udział: Komendant Komisariatu Policji w Tworogu asp. sztab. Ireneusz Zewelak, Wójt Gminy w Krupskim Młynie, Zastępca Wójta Gminy w Tworogu oraz przedstawiciele nadleśnictw. Przyjmując kluczyki do nowego radiowozu, Komendant Bylicki podziękował zaproszonym gościom za dofinansowanie zakupu samochodu. Szef tarnogórskich policjantów wyraził również wdzięczność za dotychczasową współpracę oraz za zaangażowanie i wsparcie wielu przedsięwzięć, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmin.

Inwestycja w policyjny tabor z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w powiecie oraz polepszenia komfortu pracy policjantów. Serdecznie dziękujemy za współfinansowanie niezbędnego w codziennej służbie sprzętu i życzymy użytkującym nowy radiowóz policjantom szerokiej i bezpiecznej drogi.

  • Na fotografii widać policyjny radiowóz, dookoła którego stoją: Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, Komendant Komisariatu Policji w Tworogu, Wójtowie Gmin w Tworogu i Krupskim Młynie oraz przedstawiciele Nadleśnictw.
  • Na fotografii widać policyjny radiowóz, przed którym Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki otrzymuje od Wójta Gminy Tworóg kluczyki do radiowozu.
  • Na fotografii widać policyjny radiowóz, z boku którego stoją: Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, Komendant Komisariatu Policji w Tworogu, Wójtowie Gmin w Tworogu i Krupskim Młynie oraz przedstawiciele Nadleśnictw.
  • Na fotografii widać policyjny radiowóz. Dookoła auta znajduje się las.
  • Na fotografii widać Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego, Komendanta Komisariatu Policji w Tworogu oraz Wójta Gminy w Tworogu.
  • Na fotografii widać budynek Komisariatu Policji w Tworogu, przed którym znajduje się policyjny radiowóz, przy którym stoją: Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, Komendant Komisariatu Policji w Tworogu, Wójtowie Gmin w Tworogu i Krupskim Młynie oraz przedstawiciele Nadleśnictw.
  • Na fotografii widać Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego, który wręcza podziękowania przedstawicielowi nadleśnictwa.
  • Na fotografii widać policyjny radiowóz, dookoła którego stoją: Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, Komendant Komisariatu Policji w Tworogu, Wójtowie Gmin w Tworogu i Krupskim Młynie oraz przedstawiciele Nadleśnictw.
  • Na fotografii widać Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego, który wręcza podziękowania Wójtowi Gminy Krupski Młyn.