Wiadomości

Złożyli kwiaty pod pamiątkowymi tablicami

Data publikacji 06.03.2020

Pod pamiątkowymi tablicami znajdującymi się na murach kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Aresztu Śledczego oraz Komendy Powiatowej Policji, policjanci, parlamentarzyści, przedstawicielami władz miasta, powiatu, służby więziennej, członków Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej, młodzieży szkolnej i mieszkańców, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Wczoraj, 5 marca upamiętniono 80. rocznicę podpisania w Moskwie dekretu przesądzającego losy ponad 25 tysięcy Polaków osadzonych w sowieckich więzieniach i obozach jenieckich, wśród których znajdowali się także mieszkańcy powiatu tarnogórskiego.

Spotkanie, jak co roku zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie w Tarnowskich Górach. W obchodach udział wzięli również policjanci, których reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, przedstawiciele służby więziennej, władze powiatu i miasta, parlamentarzyści i młodzież szkolna. Tablica pamięci wmurowana w ścianę frontową Komendy Powiatowej Policji upamiętnia zamordowanych policjantów, mieszkańców ziemi tarnogórskiej. Do 1939 roku pełnili służbę na Posterunkach i Komisariatach Policji w Rybnej, Strzybnicy, Reptach Śląskich, Radzionkowie, Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim i Bobrownikach Śląskich.

 • Przy murze Komendy, obok tablicy pamiątkowej stoją policjanci. Mundurowi oddają honor. Pd tablicą leżą wiązanki kwiatów oraz stoją zapalone znicze
 • fotografia kolorowa. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki wraz z Dyrektorem Aresztu
 • Przedstawicielka Zarządu Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej przy Komendzie Policji odczytuje list. Z prawej strony zdjęcia widać grupę młodzieży z klas policyjnych. W tle fotografii widać policyjną gwiazdę.
 • na zdjęciu: element policyjnego munduru oraz złożonego wieńca
 • fotografia kolorowa. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki wraz z Dyrektorem Aresztu niosą wiązanki kwiatów
 • od lewej Poseł na Sejm Tomasz Głogowski, w środku Wicestarosta Sebastian Nowak i z prawej Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Torbus
 • Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej niosą kwiaty pod tablice
 • Posłanka na Sejm Barbara Dziuk niesie wiązankę kwiatów. W tle fotografii widać m.in. Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego
 • Przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Poseł na Sejm Tomasz Głogowski stoją przed tablicą pamięci
 • Przy murze kościoła, obok tablicy katyńskiej, stoją - pełnią warte policjanci i harcerze.
 • fotografia kolorowa. Posłanka na Sejm Barbara Dziuk niesie wiązankę z kwiatami, obok widać uczniów klas policyjnych
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylick przed tablicą pamięci oddaje honor
 • Przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz Poseł na Sejm Tomasz Głogowski kładą pod tablicami pamięci wiązanki z kwiatami
 • Dwóch strażników więziennych pełni wartę przy pamiątkowej tablicy wmurowanej w mury aresztu śledczego
 • fotografia kolorowa. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego i przedstawicielem NSZZ Solidarność Janem Jelonkiem
 • fotografia kolorowa. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki wraz z Dyrektorem Aresztu oddają honor
 • Przy murze aresztu, pod tablicami pamięci, pełnią wartę strażnicy więzienni i harcerze.
 • fotografia kolorowa. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki wraz z Dyrektorem Aresztu stoją z wiązanką kwiatów i zapalonym zniczem
 • Przewodniczący Rady Miasta Tarnowskie Góry Adrian Wolnik trzyma wiązankę kwiatów. W tle zdjęcia widać grupę ludzi
 • Wicestarosta tarnogórski Sebastian Nowak składa kwiaty przed tablicą wmurowaną w ścianę Komendy Powiatowej.
 • grupa młodzieży, która ma na głowach czapki z daszkiem z napisem „klasa policyjna”