Wiadomości

#zostańwdomu – co trzeba wiedzieć o kwarantannie

Data publikacji 20.03.2020

W obecnej sytuacji, hasło #zostańwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa oraz dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i przypominamy, co oznacza 14-dniowa kwarantanna.

Grafika: ulotka z informacjami o kwarantannie

Policjanci codziennie otrzymują aktualne listy osób objętych kwarantanną. Mundurowi udają się w teren i dokonują sprawdzeń właściwego realizowania obowiązku przebywania w izolacji domowej. Sprawdzenia odbywają się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom objętym kwarantanną. Poza sprawdzeniem, czy osoba jest w miejscu wskazanym, funkcjonariusze pytają ją również o to, czy potrzebna jest jej pomoc lub wsparcie.

Pamiętajmy, że policjantów możemy prosić o każdą pomoc. Wszystkie potrzeby, które wykraczają poza nasze kompetencje, mundurowi niezwłocznie przekażą odpowiednim instytucjom, które zajmą się ich realizacją. Pomoc osobom potrzebującym niosą policjanci wszystkich pionów w tym dzielnicowi, którzy jako pierwsi mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich dzielnic. Wielu seniorów zna swojego dzielnicowego i darzy go zaufaniem. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ryzykiem zarażenia, samotni seniorzy mogą liczyć na pomoc mundurowych.

Osoba potrzebująca pomocy powinna telefonicznie skontaktować się z dzielnicowym swojego rejonu, do którego telefon znajduje na stronie internetowej poszczególnych komend. Swojego dzielnicowego oraz numer kontaktowy do niego można również ustalić poprzez aplikację ‘Moja Komenda”. Dzielnicowy, po otrzymaniu informacji od osoby potrzebującej pomocy, uruchomi procedurę z odpowiednimi instytucjami pomocowymi. Zawsze można również poprosić telefonicznie o pomoc oficera dyżurnego danej jednostki Policji.

Przypominamy!

  • W przypadku stwierdzenia, że ktoś opuszcza miejsce kwarantanny, pomimo nałożonych obostrzeń, mundurowi będą powiadamiać Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia kary. Osoba, która nie przestrzega kwarantanny, musi się liczyć z karą finansową, nawet 5 tys. złotych;
  • Ponadto należy pamiętać, że wobec takiej osoby prowadzone będą także czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat może tu wynosić 500 zł. W przypadku skierowania przeciwko takiej osobie wniosku o ukaranie do sądu może zostać nałożona grzywna do 5.000 złotych lub kara aresztu;
  • Jeśli z miejsca wyznaczonej kwarantanny oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie, może ona odpowiadać przed prokuratorem i sądem. Zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwa przewiduje karę 1 roku pozbawienia wolności.

Dodatkowo pamiętać należy, że wizyta to tylko jedna z form sprawdzenia, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej postanowień. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży- nie dochowując jej zasad, mogą się w sposób pośredni przyczynić nawet do czyjejś śmierci.