Powiadom nas - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Powiadom nas

Powiadom nas

Ważne! Skrzynka kontaktowa „Powiadom nas” nie służy do zgłaszania nagłych interwencji, gdyż operator tej "skrzynki" nie ma możliwości skierowania patrolu na miejsce interwencji. Interwencje zgłaszamy pod numery alarmowe 997 i 112
Skrzynka „Powiadom nas” służy do przekazywania informacji na temat świadków, osób mogących pomóc w ustaleniu sprawców przestępstw i wykroczeń, a także na temat pobytu lub miejsc ukrywania się osób poszukiwanych i zaginionych.  
Za pośrednictwem tej skrzynki można przekazywać sprawy, które nie wymagają natychmiastowej, bezzwłocznej interwencji policji. W pozostałych sprawach kontaktować można się przez dyżurnego pod numerem 997 i 112 oraz stacjonarne 32 3935 255 lub 266

Powiadom nas