2012 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

2012 - rok pieszego