2013 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

2013 - rok pieszego