Festyn z okazji Dnia Dziecka - 2016 ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

2016 ROK PIESZEGO

Festyn z okazji Dnia Dziecka

W miejscowości Niezdara, odbył się festyn z okazji dnia dziecka. Wziął w nim udział dzielnicowy gminy Ożarowice asp. Michał Brzezina oraz policyjna maskotka "Sznupek". W festynie uczestniczyło około 50 dzieci pod opieką osób dorosłych.

Dzielnicowy podczas festynu, przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpieczeństwa własnego w kontaktach z obcymi osobami. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z formą pełnienia służby i sprzętem Policji. Na festynie nie mogło zabraknąć specjalnego gościa Sznupka maskotki śląskiej policji, który jak zawsze wzbudził największe zainteresowanie wśród dzieci.