2016 ROK PIESZEGO

Spotkanie Dzielnicowego z przedszkolakami

Dzielnicowy z Opatowic sierż. szt. Jakub Szypuła odwiedził dzieci z Przedszkola nr 26 w Tarnowskich Górach. Podczas spotkania, policjant omówił zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas zabaw w przedszkolu i na wolnym powietrzu. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób

Najmłodsi czynnie uczestniczyli w zajęciach. Policjant omówił jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, które mogą spotkać przedszkolaka. W trakcie pogadanki dzielnicowy uczył dzieci odpowiedniego zachowania w przypadku kontaktów z osobami nieznajomymi oraz o sposobach unikania takich sytuacji. Podczas spotkania przypomniano także o ważnych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób pieszych. Omówiono poszczególne znaki drogowe, przypomniano dzieciom nr alarmowe. Na koniec spotkania policjant pokazał przedszkolakom sprzęt policyjny i opowiedział o szczegółach codziennej służby. Były też pamiątkowe zdjęcia.