Zobaczyli, jak pracują policjanci - 2018 ROK PIESZEGO - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

2018 ROK PIESZEGO

Zobaczyli, jak pracują policjanci

Uczniowie z Gimnazjum w Brynku odwiedzili tarnogórską komendę. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca policjantów i zobaczyć najbardziej charakterystyczne miejsca w budynku komendy. Ponadto w ramach działań „Bezpieczne ferie 2018” i kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, gimnazjaliści dowiedzieli się jak bezpiecznie wypocząć podczas ferii zimowych.

Grupa gimnazjalistów z Brynka odwiedziła tarnogórską komendę. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak wygląda codzienna służba policjantów. Goście zobaczyli dyżurkę, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, pokój okazań. O ciekawostkach służby policjantów opowiedziała policjantka z zespołu profilaktyki społecznej nieletnich i patologii. Mundurowa chętnie odpowiadał na zadawane przez młodzież pytania i wyjaśniała na czym polega trud, ale i satysfakcja z pełnienia policyjnej służby. Gimnazjaliści z entuzjazmem słuchali opowieści o tajnikach pracy mundurowych.

W ramach działań „Bezpieczne ferie 2018” i kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, goście tarnogórskiej komendy dowiedzieli się jak bezpiecznie wypocząć podczas ferii zimowych. Policjantka przypomniała miłośnikom sportów zimowych o zasadach obowiązujących na stokach. Omówiła zasady i sposoby zabezpieczenia miejsca wypadku, alarmowania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.