KONTROLE AUTOKARÓW

MIEJSCE KONTROLI AUTOKARÓW PRZEZ PATROLE DROGÓWKI

Informujemy, że jako punkt kontrolny dla autobusów wycieczkowych jest parking przy Parku Wodnym w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8. Organizatorzy wycieczek, przedstawiciele szkół oraz rodzice zainteresowani kontrolą autobusu przed wyjazdem na wycieczkę mogą kontaktować się z koordynatorem ds. organizacji służby w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach pod nr telefonu: 47 85 34 297, 47 85 34 298, 47 85 34 290 i umówić się na kontrolę.