Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Policjanci i młodzi kierowcy

Tarnogórska drogówka i Polski Związek Motorowy w Tarnowskich Górach przeprowadził eliminacje do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Udział w nim wzięli młodzi kierowcy rekrutujący się spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu. Najlepiej wypadła drużyna z Technikum w Nakle Śląskim.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Polskiego Związku Motorowego w Tarnowskich Górach odbyły się powiatowe eliminacje do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W turnieju uczestniczyły trzy osobowe drużyny uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu tarnogórskiego. Celem turnieju było wyłonienie zwycięskiej drużyny, która będzie uczestniczyła w okręgowych eliminacjach do Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego. Dlatego sprawdzano u młodzieży wiedzę z zakresu znajomości aktualnych przepisów ruchu drogowego, sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad budowy i eksploatacji pojazdów. U uczestników sprawdzano również, jak szybko potrafią w samochodzie osobowym wymienić koło. Najlepszą drużyną okazała się być grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.