Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Tarnowskich Górach

W Tarnowskich Górach odbyła się akcja pod nazwą "Ogólnopolski Głos Profilaktyki". Działania były szeroko rozumianą profilaktyką skierowaną do wszystkich młodych z powiatu tarnogórskiego. Spotkanie młodzieży miało miejsce w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach.

W sobotę od godziny 15:00 tarnogórska młodzież z terenu całego powiatu mogła wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu. Na terenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach przeprowadzono akcję pod nazwą "Ogólnopolski Głos Profilaktyki". Działania organizowane przez tarnogórską komendę policji przy współudziale samorządów miały na celu szeroko rozumianą profilaktykę młodych. Podczas spotkania młodzież mogła usłyszeć o alternatywnej formie spędzania czasu wolnego bez używek, zachowań agresywnych oraz typowego "pozerstwa". Spotkanie poprowadziła młodzież z programu "Profilaktyka a Ty", która pokazała, w jaki sposób można wyrażać siebie przez sztukę. Ponadto o godz. 16:00 młodzież wzięła udział w tzw. "Zrywie Wolnych Serc" i odczytała odezwę PaT do wszystkich młodych o dzieleniu wspólnych ideałów życia bez uzależnień. W spotkaniu udział wziął Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Tadeusz Stuchlik, dyrektor szkoły mgr Małgorzata Grzesiakowska oraz psycholog z Tarnogórskiego Centrum Terapii Uzależnień mgr Ewa Kozdra-Piękoś. Jednym z elementów akcji była dyskusja, którą młodzi poprowadzili wspólnie z zaproszonymi gośćmi na temat profilaktyki w dzisiejszej rzeczywistości. Młodzi podkreślali, czym żyją dzisiaj ich rówieśnicy, czym dla nich jest alkohol i alternatywna forma rozrywki, a także w jaki sposób odbierają to, z czym się na codzień spotykają. Akcja była dobrowolna. Udział w niej wzięło ponad 40 młodych uczniów oraz studentów, byłych absolwentów uczelni tarnogórskich.