Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

„Z młodym kierowcą po doświadczenie”

„Z młodym kierowcą po doświadczenie”. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie młodzieży z policjantami. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją młodych ludzi. W trakcie kilkugodzinnego spotkania uczniowie zostali zapoznali się ze specyfiką zawodu policjanta. Młodzi ludzie rozmawiali z mundurowymi także o skutkach nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W tarnogórskiej komendzie odbyło się spotkanie policjantów z młodzieżą z klasy o profilu policyjnym. W trakcie czterogodzinnego spotkania uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką zawodu policjanta, poznając strukturę organizacyjną komendy. Młodzież miała okazję zobaczyć poszczególne wydziały w komendzie oraz porozmawiać z policjantami, którzy w nich pracują. Dodatkowo stróże prawa za pomocą pokazu multimedialnego przekazali młodym ludziom ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Wizyta była okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w kontekście młodych kierowców, gdyż właśnie ta grupa osób jest w trakcie kursów na prawo jazdy lub świeżo po otrzymaniu uprawnień do kierowania samochodami. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego omówili z młodzieżą sytuacje, które najczęściej powodują wypadki i kolizje. Słuchacze mogli także zobaczyć kilka filmów oraz zdjęć z wypadków drogowych, które miały miejsce w powiecie tarnogórskim.