Wiadomości

„Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem" – spotkanie z uczniami klas o profilu mundurowym

Data publikacji 12.04.2018

Dzisiaj w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie policjantów z uczniami klas o profilu mundurowym. Młodzież miała okazję uzupełnić swoją wiedzę w zakresie doboru do służby w Policji. Prelekcję przeprowadził przedstawiciel wydziału doboru i szkolenia katowickiej komendy wojewódzkiej podinsp. Andrzej Sira.

„Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem” jest programem skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, kształcących się na kierunkach mundurowych tj. Policja, Wojsko, Straż Pożarna itp. Głównym celem kampanii jest promocja zawodu policjanta, w tym zapewnienie stałego zainteresowania i chęci wstępowania w szeregi Policji. W dzisiejszym spotkaniu wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Rozpoczynając spotkanie z uczniami, dyrektor szkoły Małgorzata Grzesiakowska wraz z podinsp. Andrzejem Sira wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu „Wiedzy o Policji”. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował Urząd Miasta w Tarnowskich Górach.

Do wstąpienia do policyjnej formacji zachęcał przedstawiciel wydziału doboru i szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Sira. W spotkaniu z młodzieżą uczestniczył również tarnogórski profilaktyk mł. asp. Małgorzata Kloczkowska oraz oficer prasowy. Istotą spotkania było przede wszystkim przybliżenie młodzieży, jakie należy spełnić wymagania, aby zostać policjantem oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji. Podinsp. Andrzej Sira podkreślił fakt, że w codziennej służbie policjanta bardzo ważna jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, empatia oraz duża odporność psychiczna, gdyż na co dzień stróże prawa spotykają się ze stresującymi sytuacjami, które niejednokrotnie zagrażają życiu lub zdrowiu. Przytaczając ciekawe przykłady z własnego wieloletniego doświadczenia zawodowego policjant przekonywał uczniów, że satysfakcja z wykonywanej pracy rekompensuje minusy służby.

Wiedza i umiejętności przekazywane młodzieży w szkołach mundurowych mają bardzo znaczący wpływ na świadome podjęcie decyzji kandydata o przyjęciu do służby. Uzupełnieniem zdobytych w szkole umiejętności, powinno być informowanie jak wygląda służba w Policji na poszczególnych pionach oraz jakie możliwości daje wstąpienie w szeregi tej formacji. Najbardziej wiarygodnym nadawcą przedmiotowej informacji są funkcjonariusze Policji, którzy na co dzień pełnią służbę w danej komórce.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie policji śląskiej.