Wiadomości

Uroczyste obchody 100-lecia Policji Państwowej w Tarnowskich Górach

Data publikacji 16.07.2019

W poniedziałek 15 lipca w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, tarnogórscy policjanci uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji i uczczenia 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości 75 policjantów z tarnogórskiej komendy i podległych komisariatów, mianowano na wyższe stopnie policyjne. Kilku policjantów za szczególne zaangażowanie w służbę otrzymało nagrody od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

21 lipca 1995 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Święto Policji przypadające na dzień 24 lipca. Data policyjnego święta nie jest przypadkowa, przyjęta została dla uczczenia powołania Policji Państwowej w dniu 24 lipca 1919 roku. W roku bieżącym przypada zatem 100. rocznica powołania Policji Państwowej. Policja Państwowa była umundurowaną i uzbrojoną organizacją pełniącą funkcję porządkową oraz antykryminalną na terenie Polski. Po latach zaborów tworzyło się Państwo Polskie i powstanie policji było czymś więcej niż kolejnym aktem organizacyjnym.

„...Na powierzonym mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma...” To fragment roty przysięgi służbowej składanej od 1919 roku przez funkcjonariuszy Policji Państwowej. Obchodząc dzisiejsze święto nie możemy zapomnieć o bohaterskim poświęceniu policjantów, którzy w obronie Państwa złożyli dowód najwyższego poświecenia dla ojczyzny – własne życie, wypełniając tym samym rotę ślubowania do końca.

Policjant to trudny zawód, ale to także szlachetna służba naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Od 1990 roku do chwili obecnej, podczas służby zginęło wielu polskich policjantów. Polegli podczas zatrzymywania groźnych przestępców, zginęli w wypadkach i w trakcie licznych interwencji. Swoje życie oddali pomagając ludziom, ratując ich życie i zdrowie.

Święto Policji jest okazją do promowania i nagradzania policjantów za sumienną i ciężką służbę. Z okazji przypadającego Święta Policji, akty nominacyjne na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 75 tarnogórskich policjantów.

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego w korpusie oficerów młodszych na wyższy stopień policyjny mianowano 3 policjantów, w korpusie aspirantów 27 policjantów, a w korpusie podoficerów mianowano 35 funkcjonariuszy. Natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdy, w korpusie szeregowych na wyższy stopień policyjny mianowano 10 policjantów. Akty mianowania wręczali Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofem Hajda.

Na uroczystości, oprócz policjantów, policjantek i pracowników policji, obecni byli również zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. parlamentarzyści: Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Dziuk, Poseł na Sejm Tomasz Głogowski oraz Poseł na Sejm Jerzy Polaczek. Obecna była również Senator RP Maria Pańczyk-Pozdziej, przedstawiciel Senatora Krystiana Probierza, władze samorządowe, burmistrzowie, wójtowie, a także przedstawiciele samorządów i służb mundurowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

W trakcie uroczystej zbiórki, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, za szczególne zaangażowanie w służbę wyróżnił dodatkową nagrodą kilkunastu tarnogórskich policjantów. Nagrody, policjanci otrzymali z rąk Generała Krzysztofa Justyńskiego przy asyście Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdy. Po mianowaniach i wyróżnieniach, policjanci i zaproszeni goście mogli zwiedzić wystawę prof. Lecha Kołodziejczyka o nazwie „Zaufać malarstwu – Zapomniana duchowość”, która została zaprezentowana w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Po uroczystościach, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztof Hajda oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki, złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą wmurowaną w ścianę frontową budynku tarnogórskiej komendy. Upamiętnia ona policjantów województwa śląskiego pochodzących z ziemi tarnogórskiej, którzy zostali uwięzieni w Ostaszkowie, bestialsko zamordowani wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Twerze i pochowani na cmentarzu w Miednoje.

Wszystkim awansowanym i nagrodzonym policjantom gratulujemy. Dziękujemy zaproszonym gościom, za życzenia, gratulacje oraz słowa uznania za trud i poświęcenie w codziennej służbie.

 


 

 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, któremu Naczelnik Prewencji kom. Piotr Skolik składa meldunek. W tle widać Posłankę na Sejm RP Barbarę Dziuk, Senator Marię Pańczyk-Pozdziej, Posła na Sejm Jerzego Polaczek oraz Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który wita się z Naczelnikiem Wydziału Prewencji kom. Piotrem Skolikiem. W tle fotografii widać Posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz zaproszonych gości.
 • Na fotografii widać stojących na baczność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, Posłankę na Sejm RP Barbarę Dziuk, Senator Marię Pańczyk-Pozdziej, Posła na Sejm Jerzego Polaczek, Posła na Sejm Tomasza Głogowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę.
 • Na fotografii widać stojącego przy mównicy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę. Z lewej strony fotografii, w tle widać policyjny baner.
 • Na fotografii widać siedzących: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, Posłankę na Sejm RP Barbarę Dziuk oraz Senator RP Marię Pańczyk-Pozdziej.
 • Na fotografii widać kilkadziesiąt osób siedzących na krzesłach. Są to policjanci, policjantki oraz zaproszeni goście
 • Na fotografii widać kilkadziesiąt osób siedzących na krzesłach. Są to policjanci i policjantki.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego wręczającego akty mianowania Naczelnikowi Wydziału Prewencji kom. Piotrowi Skolikowi, Naczelnikowi WK Piotrowi Baranowi oraz Komendantowi KP Zbrosławice kom. Rafałowi Openchowskiemu.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, któremu wręcza policjantom akty mianowania.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który wręcza policjantom i policjantkom akty mianowania.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który wręcza policjantom akty mianowania.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który wręcza policjantom akty mianowania.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który wręcza policjantom wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w służbie.
 • Na fotografii widać Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który wręcza policjantom wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w służbie.
 • Na fotografii widać stojącego przy mównicy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego.
 • Na fotografii widać stojącą przy mównicy Posłankę na Sejm RP Barbarę Dziuk
 • Na fotografii widać Posłankę na Sejm RP Barbarę Dziuk, która składa gratulacje Komendantowi Powiatowemu Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofowi Hajdzie.
 • Na fotografii widać stojącego przy mównicy Posła na Sejm RP Jerzego Polaczek
 • Na fotografii widać stojącą przy mównicy Senator RP Marię Pańczyk-Pozdziej
 • Na fotografii widać Posła na Sejm RP Tomasza Głogowskiego, który składa gratulacje Komendantowi Powiatowemu Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofowi Hajdzie.
 • Na fotografii widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz składających mu życzenia gości.
 • Na fotografii widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz Komendanta WKU w Gliwicach.
 • Na fotografii widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz Komendanta PSP w Tarnowskich Górach.
 • Na fotografii widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz przedstawicieli Bractwa Kurkowego.
 • Na fotografii widać Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego. Komendant Hajda trzyma w dłoni kwiaty.
 • Na fotografii widać wmurowaną w ścianę tarnogórskiej komendy tablicę pamięci oraz stojących obok niej na baczność dwóch policjantów. Pod tablicą zostały złożone kwiaty.
 • Na fotografii widać oddających honor: Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Krzysztofa Hajdę oraz Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomira Bylickiego.
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...